Zpráva o plnění rozpočtu hlavního města Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření hl. m. Prahy za rok 2016 - závěrečný účet

Návrh usnesení Rady HMP

přílohy k usnesení
Příloha č. 1 - bilance
Příloha č. 2 - finanční vypořádání se státním rozpočtem
Příloha č. 3 - finanční vypořádání s Dopravním podnikem
Příloha č. 4 - finanční vypořádání příspěvkových org. HMP
Příloha č. 5 - finanční vypořádání hospodářské činnosti
Příloha č. 6 - hodnocení hospodářské činnosti
Příloha č. 7 - výnosy z prodeje majetku
Příloha č. 8 - finanční vypořádání s MČ HMP
Příloha č. 9 - finanční vypořádání dotací MŠMT pro školy a škol. zař. zříz.. MČ HMP
Příloha č. 10 - výsledky doplňkové činnosti škol a škol. zař. HMP
Příloha č. 11
Příloha č. 12
Příloha č. 13
Příloha č. 14

Důvodová zpráva I - hlavní město Praha celkem
Důvodová zpráva I 
Tabulková příloha

Důvodová zpráva II - vlastní hlavní město Praha
Úvod
Příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Financování
Vybrané ekonomické výdaje
- Finanční vypořádání PO HMP
- Finanční vypořádání  - Dopravní podnik
- Hodnocení hosp. činnosti
- Hospodaření s účelovými fondy
Tabulková příloha

Důvodová zpráva III - městské části
Úvod
Příjmy
Výdaje
Financování
Vybrané ekonomické údaje
Tabulková příloha
Bilance MČ 1 - 57
Bilance MČ - sumář
Rozbor příjmů a výdajů dle rozp. kapitol
Vytisknout