Vnitřní směrnice č. 6 k odpisům dlouhodobého majetku

odkaz na dokument směrnice

Přílohy upravující dobu používání jednotlivých druhů majetku, které jsou součástí této směrnice budou po vyjasnění k dispozici začátkem tohoto týdne.

Vytisknout