Programové vybavení

V oblasti Uživatelské aplikace a systémy lze nalézt bližší informace o některých aplikacích a informačních systémech, které spravuje odbor informatiky MHMP.