Pozvánka na 2.setkání "Mapy Prahy na web MČ" - Čt 23.5.2013

Vážení, 

dovoluji si Vás pozvat na 2.pracovní seminář k tématu "Jednotné mapy Prahy na webových stránkách MČ", který se koná

ve čtvrtek 23.5. 2013 od 14.00 hod. do 16:30 hod. v Nové Radnici na Mariánském náměstí v míst. č. 349.

Těšíme se na Vaši účast!

Ing. Nora Lebrová
správkyně oblasti (G)IS Odboru informatiky MHMP
email: nora.lebrova@praha.eu