Právní stanovisko k postavení městských částí v Praze jako orgánů věřejné moci a k právní závaznosti Statutu hl.m. Prahy

Mezi Magistrátem hl.m. Prahy a Ministerstvem vnitra probíhal donedávna rozpor, zda mají městské části v Praze postavení orgánu veřejné moci podle zákona o základních registrech. Současně se dikutovalo o právní závaznosti Statutu hl. m. Prahy, rovněž ve vztahu k zákonu č. 111/2009 Sb., o základních registrech. V této věci dostal ředitel Magistrátu hl. m. Prahy od Ústavu státu a práva Akademie věd ČR odpověď na žádost o právní názor.

Stanovisko přikládáme pro vaši informovanost v plném rozsahu:  stanoviskoÚSPovm.pdf.

 

Vytisknout