Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví v organizacích HMP

Formuláře

Pokyn k vyplňování formulářů akcí a inv. částí akcí  (PDF) - metodický pokyn k vyplňování formulářů akcí a investičních částí akcí 
  financovaných  v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a Adaptabilita

(zpracoval odb. ROZ - kontaktní osoba Ing. Bernášek Martin l. 2399)

 

 

 

Vytisknout