Kraje pro bezpečný internet 2015

Projekt Kraje pro bezpečný internet 2015  je pokračováním loňského úspěšného projektu. Jeho účelem  je upozornit veřejnost a zejména mládež na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

Projekt je realizován pod záštitou Asociace krajů České republiky a tento rok se do něj zapojilo 9 krajů ČR, včetně hl.m.Prahy.

Partnery projektu jsou Microsoft ČR, sdružení Národní centrum bezpečnějšího internetu, sdružení CZ.NIC, PC Help a.s. a Ministerstvo vnitra ČR.

Hlavní cílovou skupinou, kterou projekt oslovuje jsou žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol, pro které jsou připraveny na webových stránkách projektu http://www.kpbi.cz  nové vědomostní soutěžní kvízy ve  3 věkových kategorií:

  6 – 8 let, 9 – 12 let a 13 - 19 let. 

Na stejných webových stránkách najdete e-learningové kurzy i pro dospělé /rodiče, učitelé, sociální pracovníky a pracovníky policie/.

Otestujte si své znalosti  a zapojte mládež do soutěže o hodnotné ceny. Do soutěžního kvízu pro žáky a studenty je třeba se předem zaregistrovat,  pravidla soutěže a často kladené otázky (FAQ) najdete na http://www.kpbi.cz . 

V hl.m. Praze je tento projekt podporován a medializován ve spolupráci pracovníků odboru informatiky, odboru školství a odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP.

Kontaktní osobou a koordinátorkou projektu v HMP je Ing. Renata Tomanová, na kterou se můžete v případě dalších dotazů obrátit telefonicky 23600 2660 nebo emailem: renata.tomanova@praha.eu

Soutěž je prodloužena! Ještě do 15. listopadu 2015 mohou vaše děti soutěžit o mobilní telefon a další věcné ceny!

Přejeme vám hodně úspěchů!

 

Plakát ke stažení

Vytisknout