• Kraje pro bezpečný internet 2015

    11.06.2015
    Projekt Kraje pro bezpečný internet 2015 je pokračováním loňského úspěšného projektu. Jeho účelem je upozornit veřejnost a zejména mládež na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Soutěž je prodloužena! Ještě do 15. listopadu 2015 mohou vaše děti soutěžit o mobilní telefon a další věcné ceny
  • Hodnocení webových stránek 22 městských částí Prahy

    05.03.2013
    Zde vystavené dokumenty shrnují výsledky hodnocení webových stránek 22 městských částí Prahy a srovnání s výsledky z roku 2009