Výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci ESF výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.  Výzva je zaměřena na implementaci Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.  Specifickým cílem výzvy je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

 

Oprávněnými žadateli jsou

  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu
  • veřejné výzkumné instituce
  • kraje
  • obce

 

Výzva platí od 1. září 2015 do 31. prosince 2016.

 

Odkaz na výzvu pro subjekty v Praze http://www.esfcr.cz/vyzva-028-opz 

Odkaz pro subjekty mimo Prahu http://www.esfcr.cz/vyzva-027-opz