Informace o stavu připojení orgánů veřejné moci v Hlavním městě Praze k základním registrům

13. dubna 2013 navštívili ředitele Magistrátu hl. m. Prahy zástupci Správy základních registrů v čele s ředitelem, Ing. Michalem Peškem.

Předmětem jednání byly otázky:

1. stav připojení OVM k základním registrům v Hlavním městě Praze;

2. přehled agend, kde má Hlavní město Praha působnost;

3. přehled agend, které skutečně využívá a vjakém rozsahu;

4. přehled uskutečněných transakcí z pohledu Hlavního města a městských částí;

5. aktuální informace k možnostem získávat data z ISEO a CIS (stav realizace kompozitních služeb);

6. přehled nejčastěji řešených problémů v Praze s uživatelskou podporou základních registrů;

7. aktuální informace k řešení nestandardních zadání, např. připojování technologických center, hostování  spisek apod.;

8. provozní informace, problémy, řešení.

Podrobné Informace Správy základních registrů ČR o stavu připojení orgánů veřejné moci v Praze k základním registrům uvádíme zde: přehledySZR.rtf

 

Vytisknout