• Průzkum stavu ICT v Praze.

    06.01.2014
    Vyhodnocení údajů o stavu informačních a komunikačních technologií v hl. m. Prahy
  • IS/ICT strategie hl. m. Prahy na období 2012 – 2016

    01.07.2013
    Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 303 ze dne 5.3.2013 dokument IS/ICT strategie hlavního města Prahy na období 2012 – 2016 (dále IS/ICT strategie) a vzala na vědomí detailní přílohy v pracovní verzi. Zpracování IS/ICT strategie, vychází ze závazku uvedeného v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy. Dokument je označen podtitulem Efektivní