Informace o využití mapových služeb MHMP a URM

Informace o možnostech využití mapových služeb a geografických dat hl. m. Prahy, o běžících projektech a informačních zdrojích.

Informace o využití mapových služeb MHMP a URM

prezentace 1: přehled www map MČ, MHMP a URM

prezentace 2: ESRI ArcGIS Rest API

prezentace 3: ukázky využítí ESRI ArcGIS Javascript API

Úplný popis ArcGIS Javascript API, příklady: http://developers.arcgis.com/en/javascript/ (http://help.arcgis.com/en/webapi/javascript/arcgis/)

Informace o využitelných službách MHMP a ÚRM (metadata služeb): http://www.geoportalpraha.cz/cs/clanek/22/mapove-sluzby

Licenční podmínky využítí ESRI ArcGIS Rest API

Vyjádření Esri, týkající se poskytování služeb ArcGIS for Server prostřednictvím Rest API, vyplývající z licenční smlouvy Esri

Podle licenční smlouvy Esri mohou držitelé licencí ArcGIS for Server - licence pro produkční server (tj. běžná uživatelská licence ArcGIS for Server) poskytovat služby jiným uživatelům bez omezení, pokud se nejedná o komerční použití poskytovatelem aplikačních služeb (tj. držitel licence tyto služby neposkytuje za úplatu, vyjma případných poplatků ve veřejné správě na zpětnou úhradu nákladů).

Jedním z možných přístupů těchto jiných uživatelů ke službám ArcGIS for Server může být přístup prostřednictvím Rest API z webových aplikací, které mohou využívat Web Mapping API Esri nebo přístupovat přímo k Rest API. Nasazení těchto Web Mapping API Esri (nástroje pro Javascript/HTML5, Flex, Silverlight) není nijak zpoplatňováno, jestliže přistupují právě ke službám ArcGIS for Server.