Dopis ředitele MHMP k Základním registrům z 6. března 2013

Ředitel MHMP, Ing. Martin Trnka, zaslal dne 6. března 2013 všem tajemníkům úřadů městských částí v Praze, pod čj.: S-MHMP 845101/2013, informaci o vývoji na úseku Základních registrů v hl. m. Praze. Součástí informace byla žádost o zaslání kontaktů na odpovědné osoby za MČ, s nimiž MHMP bude komunikovat v této věci. Termín byl určen na 15. března 2013 (viz přiložený dopis). Kdo dosud nezaslal své kontaktní osoby, bude v nejbližší době urgován prostřednictvím e-mailu.

 

Upozorňujeme Vás na tiskovou chybu ve třetím odstavci dopisu, kde byla uvedena data 1. února 2012 a 21. února 2012. Jedná se samozřejmě o rok 2013. Všem adresátům se omlouváme za toto nedopatření.

dopisTAJEMNIKUM.pdf
Vytisknout