ČÚS pro vybrané jednotky č. 708

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č 708 - odpisování dlouhodobého majetku

Vytisknout