ČÚS 708 v plném znění

Český účetní standard pro vybrané účetní jednotky č 708 - odpisování dlouhodobého majetku

plné znění

Vytisknout