Aktuální stav reklamovaných působností

Obrátil jsem se na PhDr. Jana Treteru z Odboru veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra s dotazem, jak probíhá u příslušných ohlašovatelů řešení naší žádosti o opakované ohlášení dalších agend, které bylo v únoru požadováno dopisem ředitele MHMP čj.: S-MHMP 845101/2012.

Jedná se o tyto agendy: A44; A46; A337; A338; A341; A1023; A1149; A1183; A1281; A43; A388; A397; A404;  A42; A372; A432; A549; A1148; A51; A761; A944; A565; A946; A967; A1045; A963; A1186; A819; A821; A687; A569. Doposud byla v této věci provedena přeregistrace agendy A565 Stavební úřad a A1149 Řízení o přestupcích.

Odpověď dr. Tretery:

Na základě Vašeho požadavku jsme provedli prověrku stavu reklamovaných působností HMP (aktuální k 29.3.2013).

1. Kromě zmíněných A565 a A1149 jsou již v souladu s požadavky HMP další agendy: A387 (Cenová regulace a kontrola), A51 (Státní pomoc při živelné či jiné pohromě), A963 (Ochrana přírody a krajiny);

2. Další tři agendy byly ukončeny a předpokládáme nově ohlášení: A44 (Stanovení volebních okrsků), A1183 (Volby do Parlamentu ČR), A549 (Péče o válečné hroby);

3. U ostatních agend (viz přílohy), připravujeme novou urgenci.

Pozn.: Od únorové hromadné reklamace jsme nezaznamenali u ohlašovatelů námitky či neochotu vůči požadavkům HMP, u části agend se jedná o kompetence vůči Statutu navíc, u části jde pouze o nesprávné přiřazení souhrnných označení.

Richard Ornstein

kopie1.xls Kopie2.xls

Vytisknout