Schůzka odboru INF MHMP a informatiků ÚMČ Prahy 1 - 22 dne 22.11.2011

Program

  1. Zahájení
  2. Informační systém základních registrů (ISZR) - p. Stiegler (Ministerstvo vnitra ČR)
  3. Správa základních registrů - p. Jelen - prezentace
  4. Oblast agend za MHMP - p. Dvořák (MHMP) - prezentace
  5. Úloha registrů v IS orgánů veřejné moci - p. Krejnický (Marbes Consulting)
  6. Odpisy - p. Bařinka (MHMP) - prezentace
  7. Shrnutí dosavadního vývoje v projektu základních registrů  - p. Tuček ( MČ Praha 15)

 

Zápis z jednání : Zápis_20111122.pdf .